AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF MALA

Jawatankuasa Eksekutif MALA terdiri daripada Presiden, Timbalan Presiden, Setiausaha Eksekutif, Bendahari dan tidak melebihi sebelas (11) Ahli Jawatankuasa Eksekutif.  Berikut merupakan Ahli Jawatankuasa Eksekutif MALA bagi Sesi 2015 – 2017.

 

AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF MALA BAGI SESI 2015 – 2017

PRESIDEN : YBHG. DATO’ MAIMUNAH MOHD SHARIF
MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI (MPSP)
PULAU PINANG
TIMBALAN PRESIDEN : YBHG. DATUK BANDAR
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (MBMB)
MELAKA
SETIAUSAHA EKSEKUTIF : PUAN SITI HASLINDA BINTI HASAN
MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI (MPSP)
PULAU PINANG
BENDAHARI  : ENCIK MOHD NIZAM BIN MAHAYUDDIN
MAJLIS PERBANDARAN KUANTAN (MPK)
PAHANG DARUL MAKMUR
URUSETIA : PUAN FAZILLAH BINTI HUSSAIN
PENOLONG PENGARAH KANAN
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (MBPP)
    PUAN NUR AZLINA BINTI MD. YUSOFF
SETIAUSAHA PEJABAT
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (MBPP)

AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF

1.

MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR (MBAS)
KEDAH DARUL AMAN

 

5.

MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH (MPT)
PAHANG DARUL MAKMUR

2.

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM (MBSA)
SELANGOR DARUL EHSAN

 

6.

MAJLIS PERBANDARAN KUANTAN (MPK)
PAHANG DARUL MAKMUR

3.

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BHARU (MBJB)
JOHOR DARUL TAKZIM

 

7.

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (MPKemaman)
TERENGGANU DARUL IMAM

4.

MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN (MPSNS)
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS<

 

8.

MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU (MPKB)
KELANTAN DARUL NAIM

 

BIRO-BIRO MALA

MALA juga telah menubuhkan Biro-Biro untuk melicinkan lagi pelaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti MALA.  Biro-Biro yang ditubuhkan adalah seperti berikut:-

 1. BIRO KOMUNIKASI KORPORAT

  Fungsi Biro Komunikasi Korporat adalah untuk memupuk hubungan korporat di antara agensi berkaitan, menerbitkan bahan-bahan penerbitan MALA, menyelaras dan mengemaskinikan kandungan laman sesawang MALA dan menguruskan liputan media mengenai MALA.

 2. BIRO SUKAN DAN REKREASI

  Fungsi Biro Sukan dan Rekreasi adalah untuk merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi untuk Ahli-Ahli MALA.

 3. BIRO KEBAJIKAN DAN SOSIAL

  Fungsi Biro Kebajikan dan Sosial tertumpu kepada perkara-perkara berkaitan perhubungan sosial PBT dan masyarakat serta kebajikan warga kerja PBT. 

 4. BIRO TRANSFORMASI & INOVASI

  Fungsi Biro Transformasi dan Inovasi adalah untuk menggalakkan serta meningkatkan budaya inovasi melalui pemikiran kreatif untuk meningkatkan kecekapan tadbir urus (good governance) dan seterusnya memperkasakan peranan dan tugas PBT selaras dengan Pelan Transformasi PBT.

 5. BIRO PERHUBUNGAN ANTARABANGSA

  Fungsi Biro Perhubungan Antarabangsa adalah untuk membentuk dan merapatkan jaringan dan perhubungan dua hala dan multilateral, di antara PBT Malaysia dengan PBT dan persatuan PBT di peringkat antarabangsa.